Friday, June 14, 2019

SKYTREX BUY 1 FREE 1 (Touch & Go E-Wallet Promotion)
Terma dan Syarat untuk Promosi Skytrex

1. Tempoh promosi adalah dari 18 Mei 2019 hingga 16 Jun 2019
2. Beli SATU (1) tiket dan dapatkan SATU (1) tiket percuma dengan menggunakan fungsi "Pay" pada Tounch 'n Go eWallet di Skytrex Melaka dan Skytrex Langkawi.
3. Harga tiket yang dibeli adalah berdasarkan Harga Terbitan. Tiket Percuma mesti ditebus pada hari yang samadan slot yang sama seperti yang dibeli, tertakluk kepada kokosongan slot.
4. Harga tiket yang dibeli mestilah lebih tinggi atau sama dengan tiket Percuma. Barangan tambahan yang tidak termasuk dalam Harga Terbitan hendaklah dibayar secara berasingan.
5. Promosi ini hanya sah untuk pembelian melalui kaunter di Skytrex Melaka dan Skytrex Langkawi.
6. Terhad kepada maksimum TIGA (3) tiket PERCUMA untuk ditebus setiap transaksi. Tiada pembahagian transaksi dibenarkan.
7. Tiada pembelian awal dan tiada bayaran semula untuk tiket yang telah dibeli dibenarkan.
8. Promosi ini tidak sah untuk mana-mana penukaran wang tunai, promosi, diskaun atau baucer yang lain.
9. Terma dan Syarat ini akan tertakluk kepada Terma dan Syarat Kempen Am yang boleh didapati di 'https://www.tngdigital.com.my/general-terms-and-conditions.html".

Sila layari www.tngdigital.com.my untuk maklumat lanjut atau pertanyaan.No comments: